Curriculum vitae
1. Opracowanie uzbrojenia z rzymskiego obozu Novae nad Dunajem.

2. Współrealizacja projektu unijnego "Archeologia podwodna" na UW.

w górę
w dół
  Bartosz Kontny (ur. 27.09.1971 r.)
1990 ukończenie VI L. O. im. T. Reytana w Warszawie
1990 - 1995 studia archeologiczne w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
XI. 1995 praca magisterska (dyplom z wyróżnieniem)
1998-2001 studium doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
X. 2001 obrona pracy doktorskiej pt. "Zestawy uzbrojenia w grobach z cmentarzysk kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich" (praca wyróżniona przez Radę Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego)
Od 2002 adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Archeologii Europy Starożytnej
2002-2005 wicedyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ds. studenckich
2005-2008 wicedyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ds. ogólnych
Od 2009 kierownik Zakładu Archeologii Europy Starożytnej IA UW
Udział w pracach wykopaliskowych:
Płock (IX 1991),
Łęg (IX 1992),
Oblin (VIII 1993),
Weklice (VIII-IX 1994, VII-VIII 1997; współorganizator - VIII-IX 2003, IX 2004, VIII 2005, VIII 2006, VIII 2007, VIII 2008);
udział (kadra) w ekspedycji galindzkiej - Wyszembork (VII 1996);
udział (kadra) w ekspedycji celtyckiej - Pełczyska (IX 2000, VIII 2001, VIII 2002)
Płock (IX 1991),
Łęg (IX 1992),
Oblin (VIII 1993),
Weklice (VIII-IX 1994, VII-VIII 1997; współorganizator - VIII-IX 2003, IX 2004, VIII 2005, VIII 2006, VIII 2007, VIII 2008);
udział (kadra) w ekspedycji galindzkiej - Wyszembork (VII 1996);
udział (kadra) w ekspedycji celtyckiej - Pełczyska (IX 2000, VIII 2001, VIII 2002)
1996-1998 Prowadzenie badań AZP - d. woj. łomżyńskie
Zainteresowania:
Archeologia okresów - przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bronioznawczej.

W zwi±zku z powyższym przeprowadzona kompleksowa kwerenda po¶więcona uzbrojeniu w zbiorach muzeów, placówek konserwatorskich i uniwersytetów polskich (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum Miejskie Wrocławia. Oddział - Muzeum Archeologiczne, Muzeum w Białymstoku, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Miasta Pabianice, Muzeum Okręgowe w Łomży, Muzeum Okręgowe w Ostrołęce, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łomży, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, Kaliskie Stanowisko Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie) oraz wstępna (Statens Historiska Musset w Sztokholmie, Szwecja - 1995 r.; Moesgård Museum, Dania - 2003 r.; Ermitaż, Sankt Petersburg, Rosja - 2002 r.; Muzeum "Chersonez Taurydzki" w Sewastopolu, Ukraina - 2004 r.) lub kompleksowa (Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie, Muzeum Narodowe w Kopenhadze - 2007 i 2008 r.) - jednostek zagranicznych.