Galeria - zabytki

Ekspedycje, wykopaliska
Zabytki
Grot z Łodzi-Łagiewnik (opracowanie w druku) Grot ze Słobódki na Białorusi (rys. B. Kontny) Pierwsza ostroga rzymska z obszaru Polski - Pełczyska (publikacja wraz z M. Rudnickim)
Umbo ze Słobódki na Białorusi (rys. B. Kontny) Broń z Kilen-Balki na Krymie (rys. B. Kontny) Umbo z Nasławic